•   Proszę wybrać wielkość załącznika do przesłania:   {tab } Pliki o wielkości do 100 Mb można wysyłać bezpośrenio na naszego
    Zobacz ...
  •   Gotowe prace przyjmujemy do wykonania tylko w następujących formatach:   {tab PDF|gray} Uwagi: Przed zapisem do PDF, należy wszystkie
    Zobacz ...

Formaty arkuszy

Format A

2A0
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

mm

1189×1682
841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
148×210
105×148
74×105

Format B

2B
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

mm

-
1000×1414
707×1000
500×707
353×500
250×353
176×250
125×176
88×125

Format C

2C0
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

mm

1297x1834
917×1297
648×917
458×648
324×458
229×324
162×229
114×162
81×114